Marketing Manager / Promotion Manager

Grand Homemart Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ผ่านงานการตลาดหรือ Promotion อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • เคยผ่านงานห้างค้าปลีกหรือบริษัทใหญ่มาก่อน
  • มีผลงานและความสำเร็จมานำเสนอ

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล