• ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย - หญิง
  • อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนองาน

18-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล