ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน

  Online Maketer/นักการตลาดออนไลน์

  RTD Textile Industry Co., Ltd./บริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่่งทอ จำกัด
  ราชบุรีTHB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • เพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี
  • ทำการตลาด social madia
  • มี Portfolio ส่งมาพิจารณา
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ
  ภาคกลางTHB 45K - 70K /เดือน
  • 5-10 Yrs Experience in Related Business (Adv)
  • Advance in Excel & Has Bachelor's Degree
  • Excellent Communication & English Skills
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)