• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  • มีประสบการณ์ในด้านสื่อออนไลน์

20-Nov-19

 

Applied
  • 1-2 years MKT experiences
  • Good English language communication skills
  • Solid computer skills

19-Nov-19

 

Applied
  • Promote awareness of brand image
  • Maintaining existing guest loyalty to Marriott
  • Follow company and department policies

17-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่