ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  GAC Thoresen Logistics Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  GAC Thoresen Logistics Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • Bachelor’s degree in Business Administration
  • 2-3 years of working experience as Sales & Market
  • Service minded and English Communication
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • Bachelor’s Degree
  • High school or higher in Marketing, BA
  • Experience in Food or FMCG Traditional Trade Sales
  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  ASSISTANT BUSINESS & DEVELOPMENT MANAGER

  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Joining with International Company
  • 5 Yrs' in Freight Forwarding, Logistics, Etc
  • Excellent Communication & Sales Skills

  Sales & Marketing Officer

  Laem Chabang International Terminal Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Degree in business, marketing, economics
  • Experience in sales & marketing/ logistics
  • Good command of English is required
  ThaiNamthip Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ThaiNamthip Limited's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)