• หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
 • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

22-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

21-Sep-17

 

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or above in Marketing
 • Ability to communicate in English is a must.
 • Can travel using own car.

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายไม่น้อยกว่า 3ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

19-Sep-17

 

Applied
 • Multinational company
 • Great career prospects
 • Senior managerial job

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive (ด่วนมาก)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชาด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. , ป.ตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • ส่งเสริมงานด้านการตลาด
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 25 ปี

17-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล