Online Marketing Strategist

ASIA PRODUCE AND DEVELOPMENT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Key Account Manager

Superkick Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 3-5 Year Experience with Good Command in English
 • Right working attitudes matters most
 • Competitive Salary with High Growth if you're good

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales & Marketing Executive

Pakfood Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelors or higher degree in Business
 • Thai nationality, male or female
 • Proactive, energetic and self-motivated

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • มีความมั่นใจและรักงาน งานบริการ

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • วางแผนและบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม
 • วางแผนและบริหารงานบริหารสัมพันธ์ลูกค้า

21-Aug-17

 

Applied

Sales & Marketing Executive

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Marketing Executive
 • Sales and Marketing
 • Marketing Export

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล