• Open for new ideas
 • Opportunity to grow with company
 • One Company-Many Businesses-Unlimited Opportunity

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • บริหารจัดการตลาดทุก ๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วางแผนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้วางนโยบายไว้

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด
 • ใช่สื่อด้านออนไลน์
 • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล