• ปวช –ปวส ด้านงานขายและการตลาด
  • มีความรู้ความสามารถด้านงานขาย แบบฝากขาย
  • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี
  • บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่