Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 30 years old
 • Bachelor degree or higher in Marketing or related
 • 5 years working experiences in Sales or related

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งเสริมงานด้านการตลาด
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 25 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี ด้านการบริหาร หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านงานก่อสร้าง
 • ขับรถกระบะ ได้

16-Aug-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

09-Aug-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล