ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านขายหรือการตลาด 2 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส