ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Sahasin Equipment Co., Ltd./บริษัท สหสิน อีควิปเม้นท์ จำกัด's โลโก้ของ

  Marketing Associate/เจ้าหน้าที่การตลาด

  Sahasin Equipment Co., Ltd./บริษัท สหสิน อีควิปเม้นท์ จำกัด
  คลองหลวง
  • วิเคราะห์ตลาดและการขาย
  • จัดทำคอนเทนท์และโปรโมชั่น
  • ตอบลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  Digital marketing

  Prize of Wood Industry Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • มีความรู้ทักษะในการเขียนและสร้างคอนเทนต์
  • สามารถทำงานร่วมกับทีมงานภายในและภายนอก
  • มีความรู้เรื่องการตลาด
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)