ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ELECTRONICS EXTREME LIMITED's Bænnexr̒ k̄hxng
  ELECTRONICS EXTREME LIMITED's โลโก้ของ

  3D Animator

  ELECTRONICS EXTREME LIMITED
  เมืองนนทบุรี
  • degree in in visual communication art, design
  • 3 years experiences in animation
  • Strong understanding of both figure
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)