• งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น PHOTOSHOP
  • ออกแบบเว็บไซต์ฃและเขียนแบบ
  • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้

19-Jan-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้าน การออกแบบ
  • ออกแบบเว็บไซต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล