• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา
  • ทักษะการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่