• ปวส. ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • โปรแกรม indesign,illustrator,photoshop

09-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่