• มีความเป็นศิลปิน มันเป็นศิลปะ
 • ผู้ออกแบบภาพกราฟฟิก
 • สามารถสร้างผลงานให้สื่อสารกับคนทั่วไปได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โลโก้ ป้ายไวนิล และอื่นๆ
 • ปวส-ปริญาตรี. กราฟฟิค งานพิมพ์ งานคอมพิวเตอร์
 • มีความสามรถด้าน กราฟฟิค งานพิมพ์ งานคอมพิวเตอร์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้ Soft Ware ในการออกแบบด้วย Computerได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดำเนินการออกแบบสื่อโฆษณาขององค์กร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Graphic Designer

Standard Tour Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่กี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม adobe illustrator ได้เป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / กราฟฟิค
 • มีความกระตืนรือร้น ในการทำงาน
 • รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาความรู้อยู่เสมอ

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Jan-18

 

Applied

Graphic Design

ICQ PRIME CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม Photoshop

22-Jan-18

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ-ถอดองค์ประกอบแบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ออกแบบ/กราฟฟิกดีไซน์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied

Graphic Designer

ALL ONE 2017 CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ศึกษาหาความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

18-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ต่อความเหมาะสม

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ต่อความเหมาะสม

18-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 5 years professional experience in graphic
 • Highest standards of design including information
 • Proficiency in latest versions of InDesign, Illust

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการออกแบบภาพกราฟฟิก ได้เป็นอย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนนิเมชั่น
 • สามารถออกแบบ และการผลิตโฆษณา, โบรชัวร์, จดหมายข่าว
 • ประสบการณ์การทำงาน1 - 3 ปี เป็นนักออกแบบ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน1 - 3 ปี เป็นนักออกแบบ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / กราฟฟิค
 • มีความกระตืนรือร้น ในการทำงาน
 • รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาความรู้อยู่เสมอ

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล