ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.'s logo
  ระยอง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Computer science
  • มีความถนัดในการใช้ Software Graphic design
  • มีประสบการณ์ในการประสานงาน จัดสร้าง Promote Websit