• สามารถเลือกทำงานประจำที่กรุงเทพหรือราชบุรีได้
  • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop คล่อง
  • หากใช้โปรแกรม 3D Rhinoceros พิจารณาเป็นพิเศษ

12-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่