• วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ 0 - 1 ปีในการออกแบบภาพสื่อโฆษณา
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี

08-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่