ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Billion Pro Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 20K - 30K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
  • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)