• Graphicdesign
  • กราฟิคดีไซน์
  • ออกแบบ

12-Jan-18

 

Applied
  • จบการศึกษา :ปริญญาตรีในสาขา ออกแบบ นิเทศศิลป์
  • เพศ : ชาย/ หญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล