• วุฒิการศึกษา ปริญญตรี สาขาการตลาด
  • มีความสามารถด้านการออกแบบ
  • ออกแบบใบปลิว Adโฆษณาสินค้าบริษัท

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล