Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 63 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Creative

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1-3 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  Jatuchak
  • Adobe Photo Shop, Illustrator,Premiere,VMD,Display
  • ประสบการณ์ด้านงานดีไซน์ 5 ปีขึ้นไป
  • กองทุน/โบนัส/หยุดเสาร์ อาทิตย์/เดินทางด้วย BTS
  Photomorphic Services Ltd.'s banner
  Photomorphic Services Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ในการ รีทัช ไดคัท ตกแต่งสีภาพ
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน เครื่อง Macintosh
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
  Next