Graphic Design/กราฟฟิคดีไซน์

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ดี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล