ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 45K - 55K /เดือน
  • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องโปรแกรม Business Plus
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)