ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • 3-5 years of experience as Employee Relations
  • Good understanding in labor law, employee relation
  • Prefer experience in manufacturing field
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Compliance Specialist

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Compliance in financial services
  • AML, PDPA, CCRP
  • Fresh graduate is welcome
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Senior Legal & Compliance Manager

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Manage loan litigation and foreclosure process
  • Ensure company compliance with law & regulation
  • Challenging work environment!
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Corporate Lawyer

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • At least 2 years experience
  • Attractive compensation
  • Progressive career path
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Paralegal

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Attorney assistant
  • Draft and organize all legal documents
  • Fun and challenging work environment!
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo

  Legal Manager/ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
  ปากเกร็ด
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG
  • ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน หรือทรัพย์สินทางปัญญา
  Scan Inter Public Company Limited's banner
  Scan Inter Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Assistant Company Secretary / Compliance / Lawyer
  • Knowledge of Public Company Limited Laws,SET, SEC
  • Experience with AGM, BOD meeting would be a plus