ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 197 ตำแหน่งงาน
  PJPE CO., LTD.'s banner
  PJPE CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าว
  • นิติกรรมสัญญา
  • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์ขอใบอนุญาตต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
  • จัดเตรียมเอกสารและยื่นจดทะเบียนต่างๆ
  • ดูแลการต่ออายุเครื่องหมายการค้า
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Drafting and reviewing contracts
  • Being responsible for all aspects of legal
  • Advising on legal and regulatory matters
  National Healthcare Systems Co., Ltd.'s banner
  National Healthcare Systems Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Bachelor degree, or higher, in Laws
  • Thai Lawyer License
  • Proficiency in Thai and English (verbal & written)
  Tune Insurance Public Company Limited's banner
  Tune Insurance Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Responsible for the legal matters
  • Providing legal advice to various departments
  • Support effective operational management
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Experience in regarded law firm / in-house counsel
  • Draft, review, revise contracts and legal document
  • Near BTS Saladaeng , MRT Silom
  ถัด ไป