• มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านงานเลขานุการบริษัท
  • มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
  • ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

12-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรีสาขานิติศาสตร์หรือเนติบัณฑิตหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการเป็นผู้นำ และการเจรจาต่อรอง

12-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่