ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 181 ตำแหน่งงาน
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ์New graduates are welcome
  • Bachelor's Degree in any related fields
  • Immigration, Labor, Visa & Work permit, BOI, IEAT
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Thai national with Thai lawyer’s license
  • degree or Master’s degree in law
  • Have legal experience in law firm is preferred
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Strong in financial business and laws.
  • Management and leadership skills are required
  • Office near BTS Asoke & MRT Sukhumvit.
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Bachelor’s or Master degree in Law
  • At least 5 yrs’ Exp. in Law, Legal & Complicance
  • Able to communicate effectively in English
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Draft, review and advice various of agreement
  • Conduct legal analysis & researching legal matters
  • Monitor the relevant rules and regulations
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's banner
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์การทำงานด้านสถาบันการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านงานกฏหมายในสำนักงานกฏหมาย 7-10 ปี
  • พูด เขียน ภาษาอังกฤษ แปลสัญญาภาษาอังกฤษได้ดี
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • สัญญาประนีประนอมยอมความ
  • ติดตามหนี้ในบัญชี CHARGED OFF / ดำเนินการทบทวนหนี้
  • สืบทรัพย์เพื่อดำเนินการสืบทรัพย์ของลูกหนี้
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • คดีกับลูกหนี้และหรือผู้ค้ำประกัน
  • สัญญาประนีประนอม ขออนุมัติทำสัญญา
  • ายงานการยึดทรัพย์และติดตามให้มีประกาศการขายทอดตลาด
  ถัด ไป