ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 280 ตำแหน่งงาน
  THE STREET RETAIL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED's logo
  ดินแดง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย
  • มีประสบการณ์ในการร่าง ตรวจสอบ แก้ไข สัญญา
  • มีประสบการณ์งานให้คำปรึกษากฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Assistant Corporate Secretary and Compliance Lawyer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนบริษัท
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  สาทร
  • งานนิติกรรมสัญญา และที่ปรึกษากฎหมาย
  • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-5 ปี
  • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสารที่ดี ทักษะภาษาอังกฤษ
  SBC International Law Associates Co., Ltd.'s logo

  Assistant Lawyer/ผู้ช่วยทนาย

  SBC International Law Associates Co., Ltd.
  บางรัก
  • Bachelor's Degree Jurisprudence
  • Having a professional license (lawyer)
  • Experienced in government, court, lawyer's office
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • At least 5 years working experience
  • Contract law management and related laws
  • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
  Paiboon Legal Counsellors Limited's banner
  Paiboon Legal Counsellors Limited's logo

  Senior Associate

  Paiboon Legal Counsellors Limited
  วัฒนา
  • Bachelor's and/or Master's degree in Laws
  • Experience in law firm field at least 8-15 years
  • Proficient knowledge in computer literacy
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo

  Immigration: Associate / Senior

  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.
  สาทร
  • Bachelor’s degree or higher in Law.
  • 1 year working experience
  • Immigration, Labor, Visa & Work permit, BOI, IEAT
  KPMG Phoomchai Audit Ltd.'s banner
  KPMG Phoomchai Audit Ltd.'s logo

  Legal Consultant -- Junior

  KPMG Phoomchai Audit Ltd.
  สาทร
  • Related years of work experience
  • Master's degree in Laws is preferred.
  • Proficiency in spoken and written English
  Central Group (Centara Hotels & Resorts)'s banner
  Central Group (Centara Hotels & Resorts)'s logo

  Corporate Assistant Director of Legal

  Central Group (Centara Hotels & Resorts)
  ปทุมวัน
  • 4 - 10 years working experiences
  • Strong commercial law background
  • Ability in drafting/writing EN contracts/legal doc
  AXA Insurance Public Company Limited's banner
  AXA Insurance Public Company Limited's logo

  Compliance / Legal Specialist

  AXA Insurance Public Company Limited
  สาทร
  • 3+ years in legal & compliance role is preferable
  • Strong verbal and written English communications
  • Flexi Time/ Work From Home / Near MRT Lumpini
  S.S. Inter Corporation Co., Ltd.'s banner
  S.S. Inter Corporation Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • จบปริญญาตรีนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำฟ้องคดีของสถาบันการเงิน 1-2 ปี
  • วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมาย
  ถัด ไป