ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 117 ตำแหน่งงาน
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย/การอนุญาโตตุลาการ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • Strong passion in analytics&quantitative approach
  • Management and leadership skills are required
  • Good communication skills in Thai and English.
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประสบการณ์ด้านการจดทะเบียนบริษัท
  • ขึ้นทะเบียนรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน
  • ภาษาอังกฤษระดับดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ร่วมวางแผนภาษี สนับสนุนกลยุทธ์ทางภาษี
  • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่บุคลากรภายใน
  • กำกับดูแลนโยบายภาษีของกลุ่มบริษัท
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Strong in financial business and laws.
  • Management and leadership skills are required
  • Office near BTS Asoke & MRT Sukhumvit.
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Draft, review and advice various of agreement
  • Conduct legal analysis & researching legal matters
  • Monitor the relevant rules and regulations
  Tilleke & Gibbins International Ltd.'s banner
  Tilleke & Gibbins International Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • Legal Support in Corporate/Registration Matters
  • Good Command of Thai and English
  • Bachelor's Degree in Any Field
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s degree / master’s degree in law
  • Lawyer’s License and Notarial Services Attorney
  • 5-10 years of experience in law firm / in-house
  ถัด ไป