ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 147 ตำแหน่งงาน
  TP and Associates CO., LTD.'s banner
  TP and Associates CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวางTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านการขอใบอนุญาต Boi FBL พิจารณาพิเศษ
  • สือสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะดี
  • กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  Gulf Energy Development Public Company Limited's banner
  Gulf Energy Development Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Leading renewable energy business
  • Working with big players in energy business
  • Attractive packages with international environment
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คดีล้มละลาย, คดีปกครอง, ทนายความ, ว่าความ
  • คดีเช่าซื้อ, คดีครอบครัว, คดีอาญา, คดีแพ่ง
  • ร่างฟ้อง, ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  PJPE CO., LTD.'s banner
  PJPE CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าว
  • นิติกรรมสัญญา
  • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited's banner
  Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • กฎหมาย /กฎเกณฑ์ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's banner
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • 5 years experiences in legal or business law
  • Familiar with insurance or banking
  • Strong consulting, English
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s banner
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถวิเคราะห์และจัดการธุรกรรมทางกฎหมายการค้า
  • มีทักษะในการร่างสัญญาต่างๆ ในระดับดี
  Interlink Telecom Public Company Limited's banner
  Interlink Telecom Public Company Limited's logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • ผู้บริหารหน่วยงานด้านกฎหมาย
  • บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
  • บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา และกฎหมาย PDPA
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในด้านสัญญา
  • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย
  NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd.'s banner
  NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in Legal field.
  • Fluent in English, Lawyer
  • Strong in drafting&reviewing contract or legal doc
  ถัด ไป