• ตรวจสอบ กฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ทันสมัย
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
  • จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล