ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 45K - 55K /เดือน
  • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)