ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-42 จาก 42 ตำแหน่งงาน
  Jagota Brothers Trading Ltd.'s banner
  Jagota Brothers Trading Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • สาขาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำงานในงานบังคับคดี 1-2 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo

  Performance & Organization Division Manager

  Siam City Cement Public Company Limited
  คลองเตย
  • Searches for solutions, create follow up mechanism
  • Facilitates a collaboration within and across dept
  • Supports the organization’s vision
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

  Legal Director for Real Estate

  PRTR Recruitment and Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • Master’s or Bachelor's Degree in Law
  • At Least 10 Years’ Experience in Legal Function
  • Experience in Real Estate Business is a Must
  HLB Advisory (Thailand) Limited's banner
  HLB Advisory (Thailand) Limited's logo
  คลองเตย
  • Degree in commerce/ finance/ economics
  • Fresh graduates are welcome to apply
  • Moderate command in English
  Timesconsult Co., Ltd.'s banner
  Timesconsult Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Advise & supervise of customs technical, free zone
  • Streamline the customs process & desk procedures
  • Customs valuation, Tariff classify, Rule of Origin
  ก่อนหน้า