• สัญชาติไทย, เพศ ชาย/หญิง , อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
 • Node B, Network Equipment Installation, Commission

23-Oct-20

 

Applied
 • At least 15 yrs experience in the field of HRIS
 • Workday Implementation
 • VB.Net,SQL Database and Crystal Report

21-Oct-20

 

Applied
 • 1 Yrs Exp as a Network or Sales Engineer
 • Excellent in TCP/IP Product Skills
 • Good Command of English

20-Oct-20

 

Applied
 • Sales Assistant Call center
 • Fiber optic
 • Telecommunication

20-Oct-20

THB25k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?