• ระบบโทรศัพท์ ISDN, PLMN, PSTN, SS7, 4G, 3G
 • ความรู้พื้นฐานTCP-IP,VOIP, SIP, Data Communication
 • ตรวจสอบความผิดปกติ (Alarm)

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in Electronics
 • Primary Sales contact to assigned customers
 • Have driving license + own vehicle

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid knowledge of commercial calculations
 • Degree level in Electronics, Electrical
 • Have driving license + own vehicle

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

15 hours ago

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • Able to tackle issues and problems in logical step
 • Understanding or training in RF planning

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FTTX Project
 • Co-ordination and Support
 • Knowledge in IT,FTTX

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องระบบสายสัญญาณ
 • มีความสามารถในการสอน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

15 hours ago

 

Applied
 • Thai Female, Male, age 35-45
 • 5 years experience in Sales in Telecom field
 • Good Eng / Strong negotiation

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารวงจรสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้าน Network Technology
 • มีทักษะในการทำ Project Feasibility

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้าน Project Management
 • มีทักษะด้านผู้นำ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 year experience in service provider
 • background of SDH and DWDM
 • transmission technical support troubleshooting

16-Aug-17

 

Applied
 • 10 year experience in Telecom industry especially
 • issues for providing IP transit, IP-VPN and IPLC
 • Plan budget of IP network infrastructure

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading global FMCG
 • Multicultural working environment
 • Dynamic team culture

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 25 years old
 • degree in Computer or Telecommunication field
 • Having knowledge and ability in computer system

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • Perform project management to achieve time,cost
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • At least 2-7years of experience in IP Network

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Getting Requirement and Design
 • Bachelor degree in IT, Telecommunication Engineer
 • At least 5-7 years of experience in Telecom

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age 24-32 years old
 • degree in IT, telecommunications or related
 • 3 years of experience in pre-sales engineer

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in testing & commissioning
 • Bachelor in Electrical, Electronics, Telecom
 • Good in English skills

15-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Telecommunication.
 • Experience in cisco networking, cisco voice.
 • Certifications : CCNA Voice, CCNP, CCDP or related

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master degrees in Marketing, IT
 • 5 years of IT / Telecommunication
 • Execute marketing campaigns and development

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Data Center Specialist Engineer (Presale)
 • cloud technology,Cisco,Netapp,EMC,HP,Dell,IBM
 • Networking,Security,Server,Storage,Virtualization

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • OSPF, BGP-4 Routing and MPLS, IP Security and IP
 • Certification Juniper/Cisco/F5 Engineering
 • Core PS and VAS as Capacity & Service

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Telecomm
 • 10 years of experience in MicroGrid solutions
 • understanding of Load Flow Analysis, Financial

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher of Computer engineerin
 • Experience 1-5 years with System
 • Knowledge and understanding Virtualization

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree related in Sales
 • Experience: Sales
 • Management Team

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่

11-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์,
 • ดูแลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย
 • มีความรู้ทางด้าน Computer Network Concept

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

10-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.