• ปริญญาตรี: Survey Engineering
  • พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,ระบบสนับสนุนงานวิศวกร
  • สนับสนุนข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดทำแผนที่,สำรวจ

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?