• ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
  • สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารโทรคม
  • RF - Optical

13-Nov-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Salary 20,000-35,000 bath
  • Bachelor's Degree
  • elated field 2 - 5 years experience

13-Nov-19

THB20k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?