• นำเสนองานต่อลูกค้า ทางโทรศัพท์
  • ปวส. , ปริญญาตรีขึ้นไป
  • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.