• ติดต่อเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

23-Aug-17

 

Applied
  • Min.1 year experience in Sales, Service
  • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com
  • Have own car

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.