• การบริหารงานกำกับดูแลทีมงานให้มีคุณภาพ
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป
  • ควบคุมเรื่องระเบียบวินัยและการลงโทษ

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?