• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Click APPLY NOW

21-May-20

 

Applied
  • เพศชายอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
  • มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

13-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?