• จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถ PM เครืองจักรและ Wiring ตู้คอนโทรลได้

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in Mechanical, Petrochemical plant
 • High Vocational Education in Mechanical.
 • Able to communicate in English.

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree on related field
 • Have experience of management at least 5 years
 • Able to use MS Office, Auto CAD and Email

18-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • - Diploma or Vocational
 • Minimum 1-3 years QC Inspection Services
 • Self confident for working at overseas

18-Feb-20

 

Applied
 • College Diploma in Engineering field
 • 1 year experience to program and improve CNC
 • Working experience in automotive field

14-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า2-3 ปี
 • รับผิดชอบงานบริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาปั๊ม
 • มีความรู้เรื่องปั๊มคอมเพรสเซอร์เทอร์ไบน์

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Foreman
 • Rotating Machinery overhaul
 • Oil & Gas

14-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • วุมิ ปวส. สาขาช่าง/การผลิต
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

13-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ ,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ,แก้ปัญหา,งานซ่อมแซมเครื่องปั้มลม
 • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรี
 • ทำหน้าที่ประสานงานในการเช็คงาน
 • สามารถสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ

10-Feb-20

 

Applied
 • สามารถอ่านชนิดและยี่ห้อเครื่องมือภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ MS. Offices (Word/Excel/PowerPoint) ได้
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง

04-Feb-20

 

Applied
 • Diploma of Electrical
 • Motor control system/ Preventive maintenance
 • 0-5 years and working experience in industry

03-Feb-20

 

Applied