• รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • สนใจรักงานบริการและมีความกระตือรือร้นที่ให้บริการ

8 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งเครื่องจักร,ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • รักการบริการ
 • ทำงานกับต่างชาติ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น
 • สามารถเติบโตพัฒนารับความเปลี่ยนแปลง

11-Nov-19

 

Applied
 • More than 3 yrs working experience
 • Attractive remuneration
 • Overseas training & travelling opportunity given

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied