• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาสื่อสาร-โทรคมนาคม
  • ประสบกาณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซ่อม

07-Nov-19

 

Applied
  • ตรวจสอบ ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า
  • ซ่อมบำรุงระบบ บำรุงสาธารณูปโภคในอาคาร สำนักงาน
  • รับผิดชอบการจัดเตรียมแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?