• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเทคนิค ไฟฟ้า

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • Diploma in Mechanical, Electrical, Electronic
  • Have experiences in drawing, inspection part
  • Fair command of English

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิ ม.3 - ป.ว.ส. ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้เรื่องงานซ่อม/เตรียมพื้นผิวและการพ่นสี
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 - 5 ปี

02-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?