• ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-May-20

 

Applied
  • Thai nationality age 25 - 35 years old
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
  • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณอิเล็กทรอนิคส์

11-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?