• หัวหน้าทีมบริการภาคสนามกำจัดแมลง งานบริหารจัดการ
  • ควบคุมงานบริการภาคสนาม ออกเดินทางบริการนอกสถานที่
  • Entomology Supervisor, Service Team Pest Control

7 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
  • Can assess the vehicle price
  • Skills for inspection and negotiate
  • Good in english

7 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
  • Skills for inspection and negotiate
  • Familiar with used vehicle
  • Good command of English both spoken and written

23-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?