• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา ติดตั้งระบบ
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?