• ขยัน อดทน รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเดินทางมาทำงานได้เอง

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?