• วุฒิการศึกษาระดับปวช หรือปวส สาขาเครื่องกล อื่นๆ
  • ประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 -5 ปี
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,ทักษะการซ่อมบำรุง, การเชื่อม

17-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?